Növénykórtani Osztály
Az osztály fő feladata a mezőgazdasági ill. kertészeti céllal termesztett növényeket, valamint az erdőalkotó, városi környezetben élő, természetvédelmi vagy egyéb szempontból jelentős növényfajokat károsító gombák és gombaszerű szervezetek (oomikóták) azonosítása klasszikus és molekuláris módszerekkel, biológiájuk feltárása, az ellenük alkalmazható védekezési módszerek vizsgálata ill. új módszerek kidolgozása, és emellett a növénykórokozók és gyomnövények visszaszorításában szerepet játszó gombák biológiájának és gyakorlati felhasználhatóságának tanulmányozása. A betegségek kóroktanára és járványtanára irányuló vizsgálatok kiterjednek a gyümölcsfák moníliás és varasodásos betegségeire, a fitoftórás betegségekre, a toxintermeléssel kísért fuzariózisokra, valamint lisztharmat- és rozsdagombák által okozott fertőzésekre. Molekuláris alapokon tanulmányozzák egyes Fusarium-, lisztharmatgomba-, Monilinia-, Pyrenophora-, Phytophthora- és rozsdagombafajok pontos azonosításával, filogenetikai viszonyaival, intra- és interspecifikus változékonyságával, valamint egyes növénykórokozók fungicid-rezisztenciájával összefüggő kérdéseket.
 
 
 
Oldal nyomtatása