Alkalmazott Kémiai Ökológiai Osztály
Az osztály fő tevékenysége a növényvédelem rovartani problémáinak kémiai ökológiai szempontból való megközelítése, a lehetséges megoldások felderítése az alapkutatások szintjén, valamint ezek gyakorlati alkalmazásának megvalósítása. Ez a következő feladatokat foglalja magában: viselkedési vizsgálatok a kémiai és a vizuális rovarkommunikációval kapcsolatban, szemiokemikáliák kivonása, szerkezet-felderítése, alkalmazhatóságuk értékelése laboratóriumi és szabadföldi módszerekkel, valamint csapdafejlesztés és a saját fejlesztésű termékek értékelése. Az osztály kutatásainak megvalósult terméke a CSALOMON® csapdacsalád. A csapdakészítmények folyamatos, évenkénti előállításának megszervezése és felügyelete, fejlesztése és folyamatos minőségellenőrzése (quality control), valamint az intézeti szaktanácsadás keretében történő terjesztése ugyancsak az osztály feladata.
 
 
 
Oldal nyomtatása